مقدمه

مقدمه

توضیحات

مقدمه

هزینه دوره:
800,000 تومان640,000 تومان

نکته و تست نظریه زبان‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.

دوره نکته و تست نظریه زبان‌ها استاد محمد رستمی

رستمی

: