نکته و تست- پارت2

نکته و تست- پارت2

توضیحات

نکته و تست- پارت2

هزینه دوره:
800,000 تومان640,000 تومان

نکته و تست نظریه زبان‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.