کنکور ارشد و کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر 1400

کنکور ارشد و کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر 1400

توضیحات

در این جلسه از نکته و تست درس طراحی الگوریتم دکتر سیدجوادی، تمامی تست های الگوریتم و منتخبی از تست‌های ساختمان داده کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1400 و نیز تمامی تست های الگوریتم و منتخبی از تست های ساختمان داده کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار 1400 حل می‌شود.

هزینه دوره:
800,000 تومان640,000 تومان

نکته و تست طراحی الگوریتم

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.