کنکور ارشد و کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر 1402

کنکور ارشد و کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر 1402

توضیحات

در این جلسه نکته و تست درس طراحی الگوریتم دکتر سیدجوادی، تمامی تست های الگوریتم و ساختمان داده کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1402 و نیز تمامی تست های الگوریتم و اغلب تست های ساختمان داده کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار 1402 حل می‌شود.

هزینه دوره:
800,000 تومان640,000 تومان

نکته و تست طراحی الگوریتم

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.