تاریخ و زمان برگزاری کنکور دکتری 1404

تاریخ و زمان برگزاری کنکور دکتری 1404

تاریخ و زمان برگزاری کنکور دکتری 1404

مراحل آزمون دکتری 1404 و زمان اعلام نتایج اولیه، زمان مصاحبه و زمان اعلام نتایج نهایی

آزمون دکتری سازمان سنجش آموزش کشور شامل دو بخش کتبی و شفاهی (مصاحبه) است. آزمون کتبی برای دانشگاه‌های سراسری و آزاد به طور همزمان در عصر پنجشنبه 2 اسفندماه 1403 از طریق سازمان سنجش انجام می‌شود. نیاز به گزینه‌ای خاص برای شرکت در کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌باشد. تمامی داوطلبان پس از دریافت کارنامه اولیه دکتری که قاعدتاً باید در اردیبهشت ماه 1404 از طریق سایت سنجش منتشر شود می‌توانند به کد دکتری دانشگاه آزاد نیز دسترسی یابند. طبق سنوات قبل قاعدتاً باید در خرداد ماه 1404 نتایح اولیه کنکور دکتری توسط سازمان سنجش منتشر شود و مشخص شود که داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول برای مصاحبه شفاهی کدام دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند. دانشجویان پذیرفته شده برای مصاحبه شفاهی باید در همین ماه جهت مصاحبه به دانشگاه‌های مذبور در تاریخ و ساعت مشخص شده توسط آن دانشگاه‌ها مراجعه نمایند. زمان اعلام نتایح نهایی کنکور دکتری 1404 طبق سنوات قبل در شهریورماه 1404 خواهد بود.


تاریخ و زمان برگزاری آزمون دکتری 1404

زمان برگزاری آزمون دکتری 1404 در عصر پنجشنبه 2 اسفندماه 1403 خواهد بود. ثبت نام دکتری دانشگاه‌های سراسری با ثبت نام دکتری دانشگاه‌های آزاد اسلامی به صورت مشترک برگزار می‌شود و هر کدام از آن ها در مرحله انتخاب رشته از یکدیگر جدا خواهند شد. زمان ثبت نام این آزمون از 29 مهرماه تا 5 آبان ماه 1403 خواهد بود.