Microsoft Word
Microsoft Word

دوره های Microsoft Word پرلایک

ابزار های Microsoft Word

Microsoft Word

آموزش مجازی اپلیکیشن Microsoft Word از مجموعه نرم‌افزارهای کاربردی افیس شرکت مایکروسافت (Microsoft Office) متشکل از فیلم‌های آموزشی دسته‌بندی شده برای این برنامه‌ کاربردی بسیار مهم که مخصوص تایپ اسناد است، گامی مهم در جهت رشد و توسعه آموزش آنلاین و کلاس‌های آموزش الکترونیکی ترکیبی در پرلایک است.

اساتید Microsoft Word پرلایک