Microsoft Excel
Microsoft Excel

دوره های Microsoft Excel پرلایک

ابزار های Microsoft Excel

Microsoft Excel

آموزش مجازی اپلیکیشن Microsoft Excel از مجموعه نرم‌افزارهای کاربردی افیس شرکت مایکروسافت (Microsoft Office) متشکل از فیلم‌های آموزشی دسته‌بندی شده برای این برنامه‌ کاربردی بسیار مهم که یک صفحه گسترده (Spread Sheet) مخصوص ورود و تحلیل داده‌ در جداول است، گامی مهم در جهت رشد و توسعه آموزش آنلاین و کلاس‌های آموزش الکترونیکی ترکیبی در پرلایک است.

اساتید Microsoft Excel پرلایک