مقدمه و مفاهیم پایه

مقدمه و مفاهیم پایه

توضیحات

به علت عدم دسترسی استاد به استودیو پرلایک از کانادا، تهیه فیلم‌های با کیفیت ایشان به آینده موکول شده است.

هزینه دوره:
1,000,000 تومان950,000 تومان

هوش مصنوعی

1%
قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.